Regeringen utreder hyvling

S-regeringen har tillsatt en utredning för att se över frågor som är mycket viktiga för Handels medlemmar. Utredningen ska bland annat se över stopp för hyvling, stärkt anställningstrygghet för sms-anställda och hur anställningsavtalet ska kunna motsvara den faktiska arbetstiden för deltidare.

Målet med utredningen är enligt regeringen att se över kvinnors sämre villkor på arbetsmarknaden. Det är kvinnor som i större utsträckning arbetar deltid och har tidsbegränsade anställningar. 

Flera av de frågor som är viktiga för Handels medlemmar på arbetsmarknaden kommer att ingå i utredningen.

- Det finns ingen hejd på arbetsgivarnas kreativitet när gäller nya anställningsformer. Det handlar om påtvingade deltider, sms-anställningar och hyvling av arbetstider som resulterar i otrygghet, stressjukdom och ständigt dålig ekonomi. Jag är väldigt glad över att regeringen, med socialdemokraterna i spetsen, nu ser över denna ogräsrabatt. Den har underminerat tryggheten inte bara för Handels medlemmar, utan i förlängningen för hela den svenska modellen, säger Handels ordförande Susanna Gideonsson.

Utredare blir Miljöpartiets före detta partisekreterare Anders Wallner. Hela utredningen ska vara klar senast den 31 januari 2019.

Läs mer om utredningen på regeringens hemsida

Läs debattartikel om utredningen i Dagens Nyheter 

Uppdaterad: 29 maj 2017