Praktikstopp i handeln

Under sommaren - 12 juni till 27 augusti - finns stora behov av extrapersonal och vikarier. Det råder därför ett generellt praktikstopp i handeln eftersom risken för undanträngning är stor. Det innebär att Handels säger nej till praktikplatser förlagda på arbetsplatser under denna tid. Det är i enlighet med en praxis som vi haft med Arbetsförmedlingen under lång tid.

Praktikstoppet gäller för praktik som är obetald från arbetsgivaren. Vanliga subventionerade anställningar som lönebidrag, anställningsstöd, instegsjobb eller liknande omfattas inte av detta praktikstopp. De ska betalas enligt vårt kollektivavtal och varar vanligen i ett år eller längre. Däremot kan det finnas skäl att avråda om det inkommer samråd om korta subventionerade anställningar under julhandeln, samt att det finns misstanke om att det är ett sätt att kringgå praktikstoppet.

Undantag för praktikstopp kan av avdelning medges i särskilda fall. Det kan exempelvis handla om praktik kombinerad med utbildning där särskild överenskommelse finns med klubb på arbetsplatsen, och att det då klart framgår att ingen inskränkning skett i reguljär vikariebemanning

Publicerad: 2 mars 2017