Bli medlem

Praktikstopp i handeln från 21 november

Det ska inte vara några obetalda praktikanter i handeln mellan den 21 november i år och 2 januari 2023. Mellan dessa datum säger facket nej till obetald praktik på arbetsplatserna i butiker och på lager.

Praktikstoppet under julhandeln utgår från en överenskommelse sedan länge med arbetsförmedlingen. Det beror på att det behövs mycket extrapersonal och vikarier under julhandeln och att obetalda praktikanter inte ska användas istället. Det är även svårt för de ordinarie anställda att hinna med att ge bra handledning. 

Om det behövs mer personal ska i stället de deltidsanställda få de extra timmarna, om de önskar det.

Stoppet gäller praktikanter som arbetsgivaren inte betalar för. Vanliga subventionerade anställningar som lönebidrag, anställningsstöd, instegsjobb eller liknande omfattas inte av praktikstoppet. Men se upp om det skulle komma samråd om korta subventionerade anställningar inför julhelgerna. Det kan vara sätt att försöka kringgå praktikstoppet.

I vissa fall kan det ändå vara ok med obetald praktik. Exempelvis om det gäller praktik i samband med utbildning och det finns en särskild överenskommelse med klubben på arbetsplatsen. Då ska det även klart framgå att praktiken inte påverkar den vanliga vikariebemanningen.

Uppdaterad: 6 oktober 2022