#obekvämarbetstid - upprop inom handel och service

#metoo har nått handels- och servicebranschen. I dag presenterades upproret #obekvämarbetstid i tidningen Handelsnytt, med nära 400 underskrifter.

Uppropet #obekvämarbetstid innehåller vittnesmål om sexuella trakasserier och övergrepp från chefer, kollegor, kunder och andra. Så här förklarar undertecknarna varför de gått samman:

”I likhet med många andra branscher, där kvinnor vittnar om sexuella trakasserier och övergrepp, så är inte vår bransch förskonad. Det strukturella förtryck och de maktstrukturer som belyses av #metoo är allestädes närvarande i vår bransch. En bransch som innefattar osäkra och tvivelaktiga anställningsformer, avsaknad av kollektivavtal och förstagångsjobb, vilket ytterligare medför att gynna tystnadskulturen vi så länge kvävts under.”

Initiativtagarna är kritiska till att det inte finns någon tydlig information hur man ska gå tillväga om man utsätts för trakasserier. Handels ordförande Susanna Gideonsson konstaterar i en intervju i tidningen Handelsnytt att det i alla serviceyrken finns krav på en attityd om att kunden alltid har rätt.

– Tyvärr finns då också en spärr innan man säger ifrån. Arbetsgivaren är enligt lag skyldig att ha riktlinjer för hur trakasserier ska hanteras och att vara tydlig med att anställda får säga ifrån om de råkar ut för något, säger Susanna Gideonsson till tidningen.

Hon uppmanar också de som blivit utsatta att kontakta facket – men konstaterar att det är omöjligt för en facklig organisation att med sina egna anställda gå runt på alla arbetsplatser och kolla om något hänt. Medlemmarna måste bli mindre rädda för att vända sig till facket och rapportera om händelser, uppmanar hon.

Även Svensk Handels ordförande Karin Johansson intervjuas. De båda ordförandena har nyligen tillsammans skrivit en debattartikel i tidningen Metro om tillträdesförbud i handeln. Det är vanligast med trakasserier från kunder, visar undersökningar, men är idag inte möjligt att porta kunder från butiker.

Läs artikeln om uppropet #obekvämarbetstid.

Läs intervjuerna med ordförandena i Handels och Svensk Handel.

Läs ordförandenas gemensamma debattartikel i tidningen Metro

Läs mer om arbetsmiljö och #metoo

Uppdaterad: 10 januari 2018