Nytt arbetsmiljöcentrum kan bli verklighet

Sverige behöver ett nytt centrum för forskning kring arbetsmiljö, anser Handels bland andra. Ända sedan den borgerliga regeringen la ner det förra har Handels krävt att ett nytt centrum inrättas. Nu ser kampen ut att ha gett resultat.

Den S-ledda regeringen har gett en utredare i uppdrag att se över hur ett nytt arbetsmiljöcentrum kan se ut. Förslaget har varit ute på remiss och nu har remissinstanserna sagt sitt: De allra flesta är positiva till förslaget, LO som Svenskt Näringsliv.

På senaste kongressen 2016 beslöt Handels att ”Handels ska aktivt verka för ett samlat centrum för arbetslivsforskning.”

Läs mer om nytt arbetsmiljöcentrum i en artikel i tidningen Arbetet här.

Publicerad: 24 augusti 2017