Bli medlem

Nya riktlinjer i handeln gäller till 31 augusti

Från 13 maj och fram till 31 augusti gäller nya riktlinjer för handeln på grund av corona. Till exempel är överenskommelse om att snabbt kunna ändra schemat borttagen. Nu gäller kollektivavtalets vanliga bestämmelser kring hantering av schemat.

I mars när coronaviruset började spridas i stor skala i Sverige kom fack och arbetsgivare i handeln snabbt överens om riktlinjer för att hantera den stora påverkan på handeln. Syftet var att underlätta snabba åtgärder för att minska risken för arbetsbrist och uppsägningar. Men även för att hantera situationer där arbetsbelastningen tillfälligt ökar kraftigt. Riktlinjerna gällde fram till den 12 maj 2020.

Sedan de riktlinjerna togs fram har systemet med korttidspermittering i olika grader införts av regeringen. Vissa delar av riktlinjerna blev inaktuella. Därför har parterna kommit överens om nya riktlinjer för butiker, lager och e-handel, som gäller från den 13 maj till och med den 31 augusti.

Riktlinjerna från den 13 maj till och med 31 augusti gäller:

 • Öppettider (butik)
 • Beräkningsperiod
 • Nattarbete
 • Mertid för deltidsanställda
 • Övertid
 • Dygns- och veckovila
 • Företrädesrätt till anställning med högre sysselsättningsgrad
 • Företrädesrätt till återanställning
 • Förändring av arbetsplats
 • Utlåning och inlåning
 • Semester

Här hittar du de nya riktlinjerna i sin helhet

Uppdaterad: 18 maj 2020