Ny medlemsavgift till a-kassan

Från 1 januari 2017 höjs medlemsavgiften till a-kassan från 120 kronor till 132 kronor.

I september 2015 höjdes taket i arbetslöshetsförsäkringen. Det innebar att den högsta ersättningen som då var 680 kronor per dag höjdes till 910 kronor per dag under de första 100 ersättningsdagarna och därefter till 760 kronor per dag.

Det ändrade taket har lett till att den genomsnittliga ersättningen som vår a-kassa betalar ut har höjts med 78 kronor per dag, från 618 till 696 kronor per dag. Den genomsnittliga dagpenningen har en direkt påverkan på den finansieringsavgift som a-kassan ska betala till staten för varje medlem och a-kassan behöver därför höja sin avgift.

Onsdag den 23 november beslutade a-kassans styrelse att höja medlemsavgiften med 12 kronor från 1 januari 2017 och gav samtidigt kassaföreståndaren i uppdrag att ansöka om ändrad medlemsavgift till IAF. Kassaföreståndaren skickade samma dag in en ansökan om att få den nya avgiften godkänd och igår har vi via mejl informerats av IAF att de godkänt vår nya avgift.

Publicerad: 1 december 2016