Nu höjs lönerna igen för många av Handels medlemmar

På måndag är det 1 april och då höjs lönerna för de flesta av Handels medlemmar. 2017 slöts flera treåriga kollektivavtal och nu är det dags för avtalets tredje år. 

Avtalet för anställda i privata butiker är Handels största kollektivavtal. När det slöts 2017 bestämdes att de skulle ge 1.575 kronor på tre år och lägstalöner som ökas med samma belopp. År tre, det vill säga i år, är ökningen störst. Lönen ökar med 535 kronor i månaden för den som jobbar heltid. 

Även anställningstidstillägget, för den som fyllt 18 år och varit anställd i fem år i samma företag, och semesterlönegarantin ökar i avtalet för anställda i privata butiker, det så kallade Detaljhandelsavtalet. 

Berätta för arbetskamraterna att lönen ska höjas och håll koll ifall något skulle missas från arbetsgivarens sida, när lönebeskeden kommer så småningom. Om du inte har avtalet utskrivet så hittar du det genom att logga in på Mina sidor.

Publicerad: 28 mars 2019