Nina fick årets Rudolf Meidner-pris

Den danska historikern och journalisten Nina Trige Andersen får årets Rudolf Meidner-pris för forskning i fackföreningsrörelsens historia.

Nina Trige Andersen skriver om fackförbundens relationer till och engagemang för invandrarna och hon har gett städerskorna en plats i historien. Hon har bland annat skrivit om den filippinska arbetskraftsinvandringen till Danmark.

Hennes bok ”Profession: filippiner- kvinder på arbejde i Danmark gennem fire årtier”, som kom 2013, beskrivs som fängslande, lättillgänglig läsning, intressant för dagens debatt.

Priset instiftades till förre LO-ekonomen Rudolf Meidners 80-årsdag år 1994. Rudolf Meidner hade stort internationellt anseende och var en av dem som kom att arbeta fram ”den svenska modellen”, det vill säga modellen för hur fackförbund och arbetsgivarorganisationer genom kollektivavtal bestämmer regler och villkor på arbetsmarknaden.

Det är forskningsrådet vid Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek som utser Rudolf Meidner-pristagaren. Prissumman är 25.000 kronor.

Uppdaterad: 14 november 2017