Medlemsutveckling november

Medlemsantalet ökade i november med 82 yrkesaktiva medlemmar. Inräknat pensionärer ökade medlemsantalet med 95 medlemmar. Motsvarande månad 2015 ökade medlemsantalet med 258 yrkesaktiva medlemmar och 231 medlemmar totalt inräknat pensionärsmedlemmar.

Sedan årsskiftet har medlemsantalet minskat med 2 047 yrkesaktiva medlemmar att jämföra med en ökning med 2 477 yrkesaktiva vid samma tid 2015. Inräknat pensionärer är nedgången 1 893 medlemmar jämfört med en ökning med 2 270 motsvarande tid förra året.

Förbundets totala medlemsantal den 1/12 var 155 340 varav 131 226 yrkesaktiva medlemmar. Vid samma tid 2015 var motsvarande siffror 156 658 respektive 132 678.

Andelen medlemmar med autogirobetalning ökade med 0,1 procent till 67,5 procent.

Organisationsgraden för yrkesaktiva mätt i förhållande till antalet enskilt anslutna var oförändrat 70 procent. 

Publicerad: 2 december 2016