Kundservice och sextrakasserier i fokus för forskning

Nu ska det forskas mer kring sextrakasserier från kunder. Det är forskare vid Karlstads universitet som bland annat kommer att intervjua butiksanställda och ta del av berättelser från #metoo-uppropen, bland andra #obekvämarbetstid inom handeln.

Kunder med ”förmåner” - #MeToo, makt och genus i kundinteraktivt tjänstearbete, heter projektet som har fått 2,5 miljoner kronor av statliga Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Forte.

Forskarnas utgångspunkt är att vikten av kundservice begränsar och försvårar för de anställda att sätta gränser och agera mot kunder som trakasserar. 

- Det finns idag mycket få studier inom serviceforskningen som undersöker hur kundorienteringen påverkar ur ett genus-och maktperspektiv. Det är perspektiv som nästan saknas helt i den managementorienterade serviceforskningen, konstaterar projektledaren Anna Fyrberg Yngfalk.

Projektet startar vid årsskiftet 2018-2019 och ska pågå i två år.

Läs en intervju med projektledaren i Handelsnytt. 

Läs mer om projektet hos Handelshögskolan vid Karlstads universitet.

Uppdaterad: 25 oktober 2018