Bli medlem

Klart idag: förhandlingar om trygghet och omställning inleds i höst

Senast den 30 september 2020 bör det finnas en överenskommelse mellan LO, PTK och Svenskt Näringsliv om trygghet och omställning på arbetsmarknaden. Det framgår av den avsiktsförklaring som parterna presenterade idag.

Förhandlingarna ska handla om frågor inom tre huvudområden, regler om anställningsskydd, systemet för omställning och systemet för arbetslöshetsförsäkring.

Begäran om förhandling om trygghet och omställning lämnades till Svenskt Näringsliv i november 2017. För Handels del är de viktiga, bland annat med tanke på den stora ökningen av otrygga anställningar, som inte kan stoppas med nuvarande lagstiftning. Det handlar bland annat om den växande förekomsten av allmän visstid. Nära en tredjedel av handelns anställda omfattas inte av las. I avsiktsförklaringen framgår nu bland annat att parternas utgångspunkt är att allmän visstid ska ersättas.

Men samtalen mellan parterna har pausats på grund av avtalsförhandlingarna under våren. Förhandlingarna mellan LO, PTK, Privattjänstemannakartellen, och Svenskt Näringsliv kommer att starta i augusti och målet är att de ska vara klara före oktober månad. Det är kort om tid och därför tillsätts nu tre arbetsgrupper, som ska jobba under våren och reda ut olika frågor.

En grupp, som leds av LO:s förre avtalssekreterare Erland Olausson, ska arbeta med regler för anställningsskydd. Den riktning parterna är överens om är bland annat att anställningsformen tills vidare ska stärkas och att allmän visstid ska ersättas.

En grupp, som leds av Unionens  förra ordförande Cecilia Fahlberg, ska arbeta med ett nytt system för omställning. En av de förutsättningar gruppen ska utgå från är att omställningsskydd på den privata arbetsmarknaden (tex TSL) även ska gälla de som inte är tillsvidareanställda.

En grupp, som leds av IF Metalls förre ordförande Anders Ferbe, ska analysera förutsättningarna för en arbetslöshetsförsäkring i kollektivavtal, istället för dagens system med en offentlig finansiering.

Men Handels har fler viktiga frågor än de som de centrala förhandlingarna om trygghet och omställning kommer att handla om.

- Vi behöver lyfta in andra viktiga regleringar i vår egen kommande avtalsrörelse. Vilka det är kommer att framgå när vi lämnar våra prioriteringar till Svensk Handels den 31 januari, säger Per Bardh, Handels avtalssekreterare. 

Sedan det så kallade Januariavtalet slöts mellan regeringen (S+Mp) å ena sidan och C och L å den andra har det varit mycket debatt om förhandlingarna mellan LO, PTK och Svenskt Näringsliv, trots att dessa alltså inleddes långt före Januariavtalet. 

För några veckor sedan hoppade Kommunal och fyra LO-förbund av, eftersom de tyckte att parterna kommit överens om försämringar i arbetsrätten som de inte vill stå bakom. Handels, IF Metall och fem ytterligare förbund delar inte den bilden. Det fanns vid den tidpunkten ingen överenskommelse mellan parterna och inte heller hade de riktiga förhandlingarna börjat. Men idag kom alltså en avsiktsförklaring som slår fast vad förhandlingarna ska handla om när de startar i augusti. 

- Vi vill inte att politiken ska hantera dessa frågor, parterna på arbetsmarknaden gör det bäst. Avgörandet om den framtida arbetsmarknaden får inte läggas i händerna på politiker med helt andra prioriteringar än att öka tryggheten, säger Handels ordförande Susanna Gideonsson. 

Avsiktsförklaring mellan LO, PTK och Svenskt Näringsliv.

LO:s pressmeddelande om avsiktsförklaringen.

Handels och andra förbund ger sin bild av händelseförloppet kring förhandlingarna.

I höst inleds förhandlingarna om trygghet och omställning

Uppdaterad: 19 december 2019