Hur mår handeln?

I denna rapport kartläggs handelsanställdas upplevelse av sin psykosociala arbetsmiljö och hälsa utifrån material från SCBs arbetsmiljöundersökning och en undersökning till Handels medlemmar.

I vår nya rapport ”Hur mår handeln?”, konstateras att stress numera är den vanligaste orsaken till sjukskrivning inom detaljhandeln. Vanligare än förkylning.

Här kan du ladda ner rapporten.

Uppdaterad: 9 november 2016