Bli medlem

Högermotioner hotar facket

Inskränkt strejkrätt. Försämringar i a-kassa och sjukförsäkring. Skyddsombuden ska inte längre ska utses av facket. Det är några förändringar som sannolikt genomförs om Sverige får en regering bestående av M, KD, L och SD.

- Det handlar om stora förändringar som skulle drabba våra medlemmar och alla arbetare mycket hårt, som påverkar det som är grunden för fackligt arbete och hela den svenska modellen, säger Linda Palmetzhofer, Handels ordförande.

- Vi måste göra allt vi kan för att få upp detta på bordet, så att alla är medvetna om hur illa det faktiskt kan bli om högerpartierna får makten .

Under det senaste riksdagsåret, det vill säga från september 2021 till och med juni 2022, har det skrivits en rad motioner som påverkar fackets arbete och tryggheten för löntagare.  Bakom motionerna ligger framför allt Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna. Om dessa partier bildar regering tillsammans, eller med stöd av varandra, är sannolikheten stor att förslagen i motionerna kommer att genomföras.

Frågorna det gäller är framför allt:

Inskränkt strejkrätt

Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna vill alla inskränka strejkrätten på något sätt:

  • M vill se över fackens rätt att strejka över huvud taget. Strejker kan få alldeles för stora konsekvenser för företagen, menar M. Därför vill partiet införa en ”proportionalitetsprincip”, det vill säga att en strejk bara ska tillåtas om den står i proportion till vilken skada den kan ge företaget.
  • SD vill förbjuda fackförbundens rätt att vidta sympatiåtgärder, dvs att på något sätt stötta ett annat förbund som har en konflikt. Det kan till exempel vara genom att inte leverera varor.
  • KD vill både inskränka rätten att strejka och rätten att vidta sympatiåtgärder.

Sänkt ersättning i a-kassan

  • M och KD vill sänka ersättningen i a-kassan.

Försämrad sjukförsäkring

Flera högerpartier vill försämra sjukförsäkringen på något sätt.

  • M vill sänka ersättningen i sjukförsäkringen och införa en bortre gräns för hur länge du kan få ersättning.
  • KD och L vill införa en bortre gräns för hur länge du kan få ersättning.

Vem som utser skyddsombuden

Idag är uppdraget som skyddsombud ett fackligt uppdrag. Men det vill samtliga högerpartier ändra på.

  • M vill att fackets roll när skyddsombuden utses bör utredas.
  • SD tycker att vem som helst som är ”lämplig” på en arbetsplats ska kunna bli skyddsombud och att facket ska fråntas rätten att utse regionala skyddsombud. Det senare har även L motionerat om.
  • KD vill utreda rollen som regionalt skyddsombud

Läs om Handels prioriterade frågor i valet.

Uppdaterad: 31 augusti 2022