Bli medlem

Hemförsäkringen gäller även flyktingar

Hemförsäkringen i Folksam, som ingår i medlemsavgiften, gäller även för flyktingar som du låter bo hemma hos dig. Bra att veta nu när det kommer många flyktingar från Ukraina.

Reglerna om att den som har sin hemförsäkring i Folksam kan medförsäkra flyktingar har gällt sedan 2018. Den gäller oavsett vilket land flyktingen kommer från, om personen saknar folkbokföring och söker uppehållstillstånd i Sverige.

Försäkringsskyddet gäller alltså bland annat egendom-, överfall- och ansvarsskydd. Kostnaden är densamma som tidigare, det vill säga försäkringen blir inte dyrare även om du har flyktingar boende hemma hos dig.

Läs mer hos Folksam.

Publicerad: 22 mars 2022