Bli medlem

Handels vill ha två ”märken” i avtalsrörelsen

Handels vill stärka LO-samordningen och LO:s roll i avtalsrörelsen. Och dessutom återgå till en kostnadsnorm i procent och en fördelningsnorm som uttrycks i kronor.

Det framgår av rapporten Handels syn på lönebildningen, som släpptes häromdagen. Bakom rapporten står Handels andre vice ordförande Linda Palmetzhofer, avtalssekreterare Per Bardh och chefsekonom Stefan Carlén. 

Rapporten går igenom samtliga avtalsrörelser från 1993 och framåt. Genomgången visar att lönebildningen fram till år 2010 fungerade väl. Då innehöll avtalen en kostnadsnorm i procent, som avtalen i industrin stod för. Dessutom fanns en fördelningsnorm i kronor, som Handels avtal stod för.  Men sedan 2010 har det ändrats. LO-samordningar har spruckit och det har blivit stora skillnader i löneglidning mellan olika avtalsområden.

I rapporten föreslår Handels en återgång till en stärkt LO-samordning, med både  kostnadsnormerande och fördelningsnormerande avtal. Det kan uttryckas som att det borde vara två ”märken”, ett som industrin sätter i procent och ett som handeln sätter i kronor. Handels vill även stärka LO-samordningen vad gäller andra villkor än lön, till exempel arbetstider, anställningsskydd och pensionsförmåner.

Hela rapporten.

Artikel i tidningen Arbetet om rapporten.

Uppdaterad: 26 september 2019