Handels vill ändra föreskrift om ensamarbete - ny rapport släppt

Ingen tid att springa på toa, ständig stress att ensam ha koll på vad som händer i butiken. Känner du igen dig? Nu vill Handels att Arbetsmiljöverkets föreskrift om ensamarbete skärps. 

I dag släpper Handels rapporten Ensam på jobbet, Utbredning och konsekvenser av ensamarbete i handeln. Den utgår bland annat från en enkätundersökning med drygt 1800 svarande. Rapporten visar att drygt hälften någon gång i veckan arbetar helt ensamma eller så långt från arbetskamrater att de inte hör varandra om de ropar. 

De största problemen vid ensamarbete är att det inte går att ta korta pauser, till exempel för att gå på toaletten. Stress på grund av hög arbetsbelastning och oro att inte få hjälp om något skulle hända är andra problem som många instämmer i. Många av dem som svarat på enkäten berättar om strategier de har för att bemästra situationen. Det kan handla om att ha något till hands som kan fungera som ”vapen” eller att se till att låta vänner möta upp utanför butiken vid stängningsdags. 

Nu vill Handels förändra föreskrifterna som styr ensamarbete. När de formulerades höll butiker öppet kortare tider och ensamarbete var inte alls så vanligt förekommande. 

– Det som styr om ensamarbete tillåts eller inte är en föreskrift från Arbetsmiljöverkets som skrevs 1982. Sen dess har handeln utvecklats enormt. Föreskriften måste uppdateras så att ensamarbete blir undantag, inte regel, säger Handels ordförande Susanna Gideonsson i ett pressmeddelande i samband med att rapporten släpps. 

Hela rapporten Ensam på jobbet. 

Kortversion av rapporten Ensam på jobbet. 

Handels pressmeddelande om rapporten Ensam på jobbet.

Uppdaterad: 3 maj 2019