Bli medlem

Handels kongress: maj 2021 och januari 2022

Nu är det klart med alla datum för Handels kongress 2021. Den första delen blir helt digital, den 5-6 maj. Del två kommer sedan att äga rum i Umeå den 11-13 januri 2022, med förhoppningen att det kan bli som en ”vanlig” fysisk kongress.

Meningen var ju att Handels kongress skulle äga rum i år, den 5-9 maj i Umeå. Men coronapandemin gör detta omöjligt. Därför beslöt Handels förbundsstyrelse att dela upp kongressen i två delar. Den första delen äger rum den 5-6 maj, med ett helt digitalt möte. Då kommer vissa saker att tas upp för beslut, till exempel det som gäller Handels verkställande utskott, förbundets stadgar och förslag som rör medlemsavgifter.

Kongressen ajourneras

Därefter ajourneras kongressen till den 11-13 januari 2022. Förhoppningen är då att kunna hålla en tre dagar lång kongress där alla samlas fysiskt i Umeå. Kongressen ska då behandla princip- och handlingsprogram, rapporterna "Handels om löner och arbetstider" och "Handels miljö- och klimatpolitiska program" samt alla motioner.

Förbundsstyrelsen kommer att föreslå att maj-kongressen beslutar att det går att lämna ytterligare motioner inför del två i januari 2022. Orsaken är att kongressen drar ut på tiden och att det därför kan ha dykt upp helt nya frågor som bör behandlas. Det är dock enbart Handels avdelningsstyrelser som får möjligheten att motionera och motionerna ska handla om nytillkomna frågor (inte program, stadgar eller avgifter). Sista datum för sådana motioner är den 11 juni 2021. Att möjligheten att skriva motioner inte gäller alla beror på att medlemmar kan skicka motioner direkt till förbundsstyrelsen.

Handels håller kongress vart femte år. Då träffas nära 300 förtroendevalda för att besluta vilka frågor Handels ska jobba med framöver.

Här finns all information om Handels kongress.

Uppdaterad: 10 mars 2021