Handels anseende har ökat

Handels är en av två organisationer vars anseende ökat mest sedan förra året. Det visar marknadsundersökningsföretaget Kantar Sifo i sitt årliga anseendeindex för intresseorganisationer.

Indexet speglar inte bara allmänhetens tilltro till en viss organisation utan är också en bedömning av den kvalitet svenskarna tillskriver organisationen.

Intervjuerna genomfördes mellan 16 och 29 mars, och skulle kunna tolkas som ett mått på att vi gjorde ett bra jobb under avtalsrörelsen samt i hyvlingsfrågan. Nu ser vi fram emot att ta del av mer detaljerad kunskap om vad som ligger bakom siffrorna. 

Uppdaterad: 27 april 2017