Förhandlingar om avtal på gång!

Nu startar förhandlingar om de kollektivavtal som är sist ut för i år, tjänstemännen i arbetarrörelsens organisationer.

Denna vecka inleds förhandlingar med arbetsgivarorganisationerna KFO för anställda med folkrörelseavtalet, det vill säga för de som arbetar på Folkets hus, Unga Örnar, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Senare i september startar förhandlingar för anställda på Hyresgästföreningen och med AFO för anställda på fackförbunden.

Även avtalet för anställda på Samhall kommer att tas upp till förhandling i september-oktober. Det är LO som sköter förhandlingarna, Handels är med i avtalsdelegationen.

Aktuell information om förhandlingarna och avtalen läggs upp här.

Uppdaterad: 5 september 2017