Nu får förälders sambo ta ut föräldrapenning

Från 1 juli ändras reglerna för föräldrapenning. Nu är det ok att för en sambo att ta ut föräldrapenning även om barnet inte är gemensamt.

Det är regeringen som föreslagit och riksdagen som beslutat att ändra och modernisera Föräldraledighetslagen. Förändringen innebär till exempel att samkönade par jämställs med olikkönade när det gäller uttag av föräldrapenning och föräldraledighet. 

Regeringen hade även föreslagit att 90 dagar skulle reserveras för vardera föräldern när det gäller föräldrapenning på grundnivå, vilken till exempel betalas ut till föräldrar som saknar eller har låg inkomst. (I dag gäller den reserverade tiden endast föräldrapenning på sjukpenningnivå.) Men det ville inte riksdagen, så den förändringen genomfördes inte.

Läs mer här.

Publicerad: 28 juni 2019