Fackliga uppdrag blir a-kassegrundande

Fackliga förtroendeuppdrag ska äntligen bli a-kassegrundande. Det föreslår regeringen i ett lagförslag som väntas träda i kraft 1 juli 2018.

Den som idag är ledig för att jobba fackligt en del av sin arbetstid har inte fullgott skydd vid arbetslöshet. Det är nämligen bara den vanliga anställningen som ligger till grund för a-kassan. Det fackliga förtroendeuppdraget räknas inte.

Lagförslaget som ska ändra på detta kommer från Arbetsmarknadsdepartementet och dess minister Ylva Johansson, S. Riksdagen väntas klubba igenom förslaget, eftersom lagrådet inte haft några invändningar. Alla typer av förtroendeuppdrag föreslås bli a-kassegrundande, till exempel politiska uppdrag eller att vara nämndeman. 

Läs mer om regeringens förslag

Läs artikel i tidningen Arbetet om lagförslaget

Uppdaterad: 27 november 2017