Bli medlem

Handels synar ensamarbete i butiker under arbetsmiljöveckan

Nu startar arbetsmiljöveckan, när alla EU-länder sätter extra fokus på arbetsmiljön. Vårt fokus under veckan är ensamarbetet i handeln. Alla regionala skyddsombud över hela landet kommer att göra inspektioner på butiker som har ensamarbete.

Från vår rapport om ensamarbete som släpptes i våras vet vi att ensamarbete i butiker är alltför utbrett. Det för med sig många arbetsmiljöproblem, till exempel stress, oro och risk för hot och våld. Behöver ni en bedömning av ensamarbetet i er butik och inte får besök av ett regionalt skyddsombud, vänd er till avdelningen eller till Handels Direkt på telefon 0771 666 444.

Nu finns dessutom en färsk undersökning bland skyddsombud, som visar att de psykosociala arbetsmiljöproblemen är större än de fysiska arbetsmiljöproblemen. Det gäller alla grupper av anställda, inte bara dem som jobbar i butik. Undersökningen visar också att anställningsformerna påverkar arbetsmiljön i hög grad. Ju fler visstider, desto högre grad av psykosociala problem på arbetsplatsen.

Drygt hälften av skyddsombuden säger att arbetsgivarens kunskaper om psykosocial arbetsmiljö är dålig. Drygt hälften uppger att de inte får någon tid, eller inte tillräckligt med tid för sitt uppdrag. 

Men skyddsombuden är en mycket viktig del av den fackliga organisationen, som dessutom har  lagen i ryggen när det gäller att utföra sitt uppdrag. Ta er tid att fira ert skyddsombud på onsdag, den 23 oktober!  

Läs undersökningen om skyddsombud.

Läs faktablad om psykosocial arbetsmiljö.

Uppdaterad: 21 oktober 2019