Därför är kampen mot hyvling så viktig

I slutet av hösten förra året avgjorde Arbetsdomstolen, AD, ett fall som gällde Coop-anställda i Örebro.

Arbetsgivaren hade i stor skala dragit ner fast anställda medarbetares timmar. Handels anser att det är ett brott mot Lagen om anställningsskydd, LAS. Istället bör arbetsgivaren säga upp tjänster enligt turordningsreglerna om man vill minska på tiden.

Men AD gav Coop rätt. Hyvlingen är en omplacering och då gäller andra regler. Detta sätt att tolka LAS är dock helt orimligt ur de anställdas perspektiv. 

Här förklarar vi varför LAS måste göras om. Läs mer  

Uppdaterad: 23 mars 2017