Ny rapport: Dålig kompetensutveckling i handeln

Rejäla satsningar på de anställda och på villkoren i branschen krävs om kompetens ska stanna kvar i handeln och arbetsgivare ska lyckas attrahera rätt arbetskraft. Det är slutsatsen av Handels nya rapport om kompetens och omställning.

Rapporten En kompetent handel, Omställning och kompetensförsörjning i handeln bygger på en undersökning av medlemmarnas åsikter om kompetensutbildning, vidareutbildning och hur de själva ser på sin framtid i detaljhandeln och partihandeln. Detta har kompletterats med statistik från SCB, Statistiska Centralbyrån.

Undersökningen visar att få anställda får kompetensutveckling idag och majoriteten av dem som får utbildning anser att den inte är tillräcklig. Allra minst kompetensutveckling/utbildning får deltidsarbetande butiksanställda.

Samtidigt som arbetsgivare säger att de har svårt att få tag på kompetent arbetskraft slutar var tredje butiksanställd slutar varje år. Orsaken till detta är framför allt dåliga arbetsvillkor, för lite kompetensutveckling och stressig arbetsmiljö, visar undersökningen. 

Rapporten lyfter fram sambandet mellan bristen på kompetent arbetskraft, den bristfälliga utbildningen av anställda och dåliga arbetsvillkor. Det saknas även bra möjligheter för dem som vill byta jobb mitt i livet. Varken studiesystem eller studievägledning är anpassat för dem som redan arbetar. Omställningsstödet från Trygghetsfonden, för dem som blir uppsagda, är inte heller anpassat till handelns anställda, eftersom kravet för att få det bland annat är tillsvidareanställning och anställningskontrakt om minst 16 timmar i veckan. Allt detta måste förändras och förbättras. 

Läs hela rapporten

Läs rapporten i kortversion

Läs debattartikel i Dagens Arena som bygger på rapporten. 

Läs vårt pressmeddelande om rapporten.

Uppdaterad: 23 augusti 2018