Bra resultat i höstens värvningskampanjer

Hösten inleddes med två värvningskampanjer. Dels en för elevmedlemmar, dels en allmän värvningskampanj i vecka 37. Tack alla ni som var med och bidrog till ett gott resultat!

Elevmedlemskampanjen ägde rum under september månad och har aldrig tidigare gett så gott resultat som i år. Av de elevmedlemmar som Handels ringare lyckades få tag på var det hela 85 procent som ville fortsätta som medlemmar i Handels, eller 1.579 personer. Några av dem fortsatte sitt elevmedlemskap, men hela 77 procent, eller 1.346 personer, valde att bli ”vanliga” betalande medlemmar. Motsvarande siffror förra året var 74 procent som fortsatt som medlemmar och 68 procent som blev betalande medlemmar.

Nu skickar vi brev med erbjudande om medlemskap till de elevmedlemmar vi inte fick tag på under kampanjen.

Den andra stora värvningskampanjen ägde rum under vecka 37. Då värvades totalt 671 nya medlemmar runt om i landet till Handels, samma höga antal som förra året.

Uppdaterad: 2 oktober 2017