Bra förslag om ändrat handelsprogram

Gymnasiets nuvarande handels-och administrationsprogram ska försvinna och ersättas av ett ”försäljnings- och serviceprogram”. 

Det är en del i ett förslag från Skolverket som branschens parter ser positivt på. Dessutom  föreslås att gymnasiets ekonomiprogram på försök ska få en handelsinriktning. Men samtidigt har riksdagen beslutat att utreda om en tvåårig yrkesskola på gymnasiet. Helt fel väg att gå, anser Handels utbildningspolitiske ombudsman Daniel Söderberg Talebi. Läs mer i hans senaste blogg!

Publicerad: 13 maj 2019