Bra att tandvård utreds

En viktig fråga för Handels medlemmar när det gäller välfärd är tandvården. Därför välkomnar Handels regeringens tillsättning av en utredning om tandhälsan.

Att tandvården, till skillnad från sjukvård, till så stor del bekostas av individen har gjort tandhälsan till en klassfråga. Att tandvården ska finansieras via skatten är en av de fem frågor Handels prioriterar inför höstens val.

- En jämlikhetsreform som gör skillnad för vanligt folk, kommenterar Handels ordförande Susanna Gideonsson.
- Vi vet från våra medlemsundersökningar att det finns ett starkt tryck bland våra medlemmar i denna fråga.

Tandvården är en av de frågor där det alltid kommer många motioner till vår egen kongress och redan 2006 beslutade kongressen att Handels ska driva det här kravet.

Inför valet driver Handels krav för tryggare jobb. Anställningsformen allmän visstid ska tas bort, LAS ska skydda mot hyvling av timmar från anställningskontraktet och missbruk av bemanningsföretag ska förhindras. Förbundet vill också se tydliga begränsningar av vinsterna i välfärden. Och så då en satsning på tandvården.

- Det går bra för Sverige, säger Susanna Gideonsson. Det måste komma vanligt folk till del, både i form av ett mer hållbart arbetsliv och i form av en upprustad välfärd.
- Regeringens initiativ till att utreda tandvården visar att Socialdemokraterna delar den ambitionen.

Regeringens utredning om en jämlik tandvård presenterades i början av mars.

Publicerad: 15 mars 2018