Bemanningsavtalet klart

Den 10 maj slöt samtliga LO-förbund, däribland Handels, ett nytt treårigt avtal för bemanningsanställda med Almega Bemanningsföretagen.

Avtalet ligger i linje med vad andra redan fått och följer ”märket” på 6,5 procent. Det innebär att garantilönen och övriga ersättningar höjs med samma procentsats. Till detta kommer även avsättningar till pensioner.

Handels, tillsammans med övriga LO förbunden sa först upp bemanningsavtalet, eftersom man ansåg att Bemanningsföretagen inte ville erbjuda sina anställda samma villkor som ordinarie personal. Men efter fortsatta förhandlingar kom parterna överens och Handels välkomnar det nya avtalet.

- Det känns bra att vi fått till ett nytt avtal för bemanningsanställda där de får likvärdiga villkor som andra redan fått i form av löneökningar och pensionsavsättningar. Viktigast i det nya avtalet är att villkoren är likvärdiga för inhyrda och anställda och att grunden även fortsättningsvis ska vara tillsvidareanställning på heltid, säger Sören Söderman ansvarig för Bemanningsavtalet i Handelsanställdas förbund, som deltog i förhandlingarna.

Läs mer här!

Uppdaterad: 15 maj 2017