Bli medlem

Bättre pensioner viktigt för Handels medlemmar

Frågan om våra pensioner är högst aktuell. Just nu har riksdagen att ta ställning till olika förslag om förbättringar eller förändringar. Vill du veta vad Handels tycker och hur det ser ut för Handels pensionärsmedlemmar, läs vår senaste rapport.

Rapporten En studie av Handelsanställdas pensioner släpptes den 9 juni 2022 och bygger på statistik från Statistiska Centralbyrån, SCB, om Handelsmedlemmars faktiska pensioner. Den visar att stora förändringar behövs, både i handeln som bransch och i det svenska pensionssystemet. Handels kvinnliga medlemmar har nämligen en genomsnittlig pension som ligger under gränsen för relativ fattigdom, sannolikt på grund av långvarigt deltidsarbete. Drygt hälften är beroende av garantipension, vilket är pensionssystemets grundskydd för den som haft låg eller ingen inkomst i under arbetslivet.

Läs hela rapporten här.

Läs rapporten i kortversion här.

Läs blogg om pensionsfrågan här.

Uppdaterad: 15 juni 2022