Bli medlem
Handelsanställdas förbund > Aktiv i facket > Aktuellt för dig med förtroendeuppdrag > Innehåll > Till förtroendevalda > Arbetsmiljöverket ska kontrollera riskutsatta arbetsplatser

Arbetsmiljöverket ska syna riskutsatta arbetsplatser

Arbetsmiljöverket ska undersöka hur anställda i riskutsatta branscher skyddas mot covid-19 på jobbet. Majoriteten av Handels medlemmar jobbar i riskutsatta branscher, till exempel i butik.

Det är arbetsmarknadsministern som tagit initiativet och vill veta vilka risker de som inte kan jobba hemifrån utsätts för.

-  Som arbetsmarknadsminister är jag särskilt oroad över smittspridningen på arbetsplatserna. Det är många som inte kan jobba hemifrån. Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön och behöver löpande bedöma vilka arbetsuppgifter eller situationer som kan utsätta arbetstagarna för risker. Tillsynsverksamheten är en effektiv metod för att skapa en god arbetsmiljö och för att stärka regelefterlevnaden på arbetsplatserna, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark i ett pressmeddelande, som publicerades den 21 januari.

Formellt går det nu till så att regeringen beslutar att ge Arbetsmiljöverket ett uppdrag om en riktad tillsynsinsats med fokus på riskutsatta branscher. Det är arbetsgivaren som är ansvarig för arbetsmiljön och därför är det viktigt att undersöka och bedöma vilka arbetsuppgifter eller situationer som kan utsätta de anställda för risker.

Uppdraget med riktade tillsynsinsatser ska redovisas i två delrapporter, den 31 mars 2021 och den 15 juni 2021.

Läs mer.

Uppdaterad: 22 januari 2021