Medlemsutvecklingen april 2016

Medlemsantalet ökade i april med 662 yrkesaktiva medlemmar. Inräknat pensionärer ökade medlemsantalet med 711 medlemmar.

Motsvarande månad 2015 ökade medlemsantalet med 521 yrkesaktiva medlemmar och 441 medlemmar totalt inräknat pensionärsmedlemmar.

Förbundets totala medlemsantal den 1/5 var 156 517 varav 132 490 yrkesaktiva medlemmar. Vid samma tid 2015 var motsvarande siffror 157 690 respektive 133 496.

Andelen medlemmar med autogirobetalning ökade med 0,2 procent till 67,4 procent.

Organisationsgraden för yrkesaktiva mätt i förhållande till antalet enskilt anslutna var oförändrat 71 procent.

Kommentarer

Efter två inledande månader med medlemstapp har vi nu två månader med positiv utveckling. April är normalt en stark månad för medlemutvecklingen och årets nettoökning för månaden ligger i linje med resultatet de senaste fem åren.

I samband med kongressen 2011 kunde vi se vi ett tydligt samband med en nedgång för medlemsvärvningen. Det är därför ett styrketecken att vi inte ser motsvarande nedgång kopplat till förberedelserna inför årets kongress.

Publicerad: 4 maj 2016