Mina sidor
A-kassan > Medlemskap > Vem kan bli medlem?

Om medlemskapet i Handels a-kassa

Handels a-kassa är en av flera a-kassor som har ett nära samarbete med den fackliga organisationen, men vi är är juridiskt fristående från den. Du som ansöker om medlemskap i vår a-kassa kan samtidigt ansöka om medlemskap i Handelsanställdas förbund. Att vara medlem i både Handels och i a-kassan innebär att du har tillgång till stöd och hjälp i arbetslivet oavsett om du jobbar eller är arbetslös.

Ansökan om medlemskap ska vara skriftlig och undertecknad. Medlemskap beviljas alltid från den första i en kalendermånad och tidigast från den första i den månad som ansökan kommer in till oss. 

För att kontrollera om du redan är medlem i vår a-kassa kan du prova logga in på Mina sidor.

Vem kan bli medlem?

Rätt till medlemskap grundas på arbete och för att få bli medlem i Handels a-kassa krävs att du arbetar inom vår a-kassans verksamhetsområde. Även du som inte arbetar när du söker medlemskap kan bli medlem, om ditt senaste arbete var inom vår a-kassans verksamhetsområde.

Vårt verksamhetsområde är begränsat till i Sverige anställda inom detalj- och partihandel (butik och lager) inkl tjänstemän, folkrörelseanställda, cirkelledare, anställda inom Folksams säljorganisation i Sverige, frisörbranschen och musiker, kulturarbetare inom scenkonst, film, television och andra yrkesutövare inom nöjesområdet, såväl anställda som företagare, samt i Sverige bosatta yrkesfiskare som är företagare eller
anställda och därmed närbesläktade områden.

Det finns olika typer av arbeten som kan läggas till grund för medlemskap. Dessa är reguljärt arbete, anställning med lönebidrag eller anställningsstöd, skyddat arbete hos offentlig arbets­givare och arbete inom Samhall.

Om du idag är medlem i någon annan a-kassa har du inte rätt till medlemskap i Handels a-kassa förrän ditt medlemskap i den andra a-kassan avslutats. För att det inte ska uppstå något glapp i medlemskapstiden är det viktigt att du ansöker om att avsluta ditt medlemskap hos nuvarande a-kassa och ansöker om medlemskap i vår a-kassa under samma månad. Läs mer under Är du idag medlem i någon annan a-kassa?.

Rätten att bli medlem gäller fram till månadsskiftet före den månad du fyller 65 år.

Är du osäker på om du arbetar inom vår a-kassas verksamhetsområde ber vi dig att ta kontakt med oss.

Det finns flera a-kassor i Sverige. Vilken a-kassa du ska vara medlem i avgörs oftast av vad du arbetar med. Förteckning av alla a-kassor och vilka de organiserar finns på Sveriges a-kassors hemsida.

Publicerad: 11 februari 2021