Avgift vid föräldraledighet

Om du ska vara föräldraledig kan du få sänkt medlemsavgift eller helt slippa avgiften.

Som medlem slipper du betala avgift vid föräldraledighet om du helt saknar föräldrapenning och inkomst, dock högst i tre månader. Det är viktigt att du hör av dig till vår medlemsservice vid föräldraledighetens början för att slippa avgiften. Du når oss genom att ringa Handels Direkt på 0771-666 444, välj medlemsservice, eller skicka mail till Handels servicekontor så hjälper vi dig.

Att vara föräldraledig

Det finns många fördelar med att vara med i Handels när du ska vara föräldraledig.

När du blir förälder
Uppdaterad: 28 februari 2017