Bli medlem

Sök

SökresultatDin sökning på ’avtalsr������relsen 2023’ gav 121 träffar

Sökresultat

 • Avtalsrörelsen 2023

  med arbetsgivarna startar i början av år 2023. Men avtalsrörelsen har redan börjat, med att ta reda på vilka frågor som är viktigast för Handels ... Nu är det dags att vara med och påverka hur nästa avtal ska se ut!  Det är dags för avtalsrörelse igen. Så kallar vi det när de gamla

  2022-09-12 kl 13:40

 • Avtalsrörelsen 2023

  2022-03-23 kl 13:52

 • Avtal och verksamhetskonferens

  Konferens inför avtalsrörelsen samt verksamhetsplanering för 2023

  2022-07-04 kl 10:13

 • Prenumerera på våra nyheter!

  Avtalsrörelsen 2023 Allmänna nyheter om Handels Nyheter till dig som är förtroendevald - och för dig som är nyfiken på de nyheterna!

  2022-02-17 kl 10:29

 • Välkommen på Avtalskonferens

  diskussionsunderlagen, de finns på handels.se under fliken avtalsrörelse 2023.   Vi vill att ni tar med er följande: Vilka svårigheter ser

  2022-06-17 kl 11:11

 • Avtalskonferens

  hittar du en länk till diskussionsunderlagen, de finns även på handels.se under fliken avtalsrörelse 2023. Ni har möjlighet att anmäla

  2022-08-23 kl 14:19

 • Välkommen på Avtalskonferens

  på handels.se under fliken avtalsrörelse 2023 Vi vill att ni tar med er följande: Vilka svårigheter ser ni i nuvarande kollektivavtal? Vilka  

  2022-06-27 kl 15:26

 • Avtalskonferens i Avdelning 20

  Avtalskonferens 2023 ... de finns på handels.se under fliken avtalsrörelse 2023.  Vi vill att ni tar med er följande: - Vilka svårigheter ser ni i nuvarande

  2022-06-13 kl 10:51

 • Vill du bli ombudsman i Handels?

  Vill du satsa ännu mer på fackligt arbete? Nu söker vi framtida ombudsmän till Handels. Nästa år, i januari 2023, startar vi åter en utbildning

  2022-08-24 kl 09:14

 • Kooperativa tjänstemän - 2020

  den 31 mars 2023 ska lönebeloppet gälla fr. o m den 1:a i den månad under vilken tjänstemannen fyller 20 år. Lägst 22 207 kr/månad om tjänstemannen ... senast den 31 mars 2023 fyller lägst 24 år. Ditt eget avtal Du hittar ditt kollektivavtal på Mina sidor. I det finns allt som gäller för just dig kring arbetstid, övertid, ob och mycket annat. Till Mina sidor

  2022-04-01 kl 09:05

 • Tidplan

  Avtalskonferenser i avdelningarna Oktober – november Beslut om LO-samordning av förbundens krav (preliminärt) Januari 2023 Förhandlingar med arbetsgivarna påbörjas.

  2022-03-09 kl 08:58

 • Avtalsrörelsen skjuts upp till oktober

  2020-03-23 kl 15:09

 • Avtalsrörelsen skjuts upp till oktober

  2020-03-23 kl 14:41

 • Avtalsrörelsen skjuts upp till oktober

  2020-03-20 kl 20:21

 • LO-förhandlingar strandade – Handels lyfter trygghetsfrågor till egna avtalsrörelsen

  2020-10-01 kl 10:39

 • Bemanningsplanering för skiftarbete i nya lager- och e-handelsavtalet

  behovet att förändra i det inte så stort inför denna avtalsrörelse. I det nya avtalet har dock paragraferna för arbetstider och skiftarbete slagits ... beräkningsperiod blir 26 veckor. De nya avtalen gäller från den 1 november fram till den 31 mars 2023, men sista året kan sägas upp. Lönehöjningar

  2020-11-13 kl 10:33

 • Handels vill ha två ”märken” i avtalsrörelsen

  Handels vill stärka LO-samordningen och LO:s roll i avtalsrörelsen. Och dessutom återgå till en kostnadsnorm i procent och en fördelningsnorm som ... ordförande Linda Palmetzhofer, avtalssekreterare Per Bardh och chefsekonom Stefan Carlén.  Rapporten går igenom samtliga avtalsrörelser från 1993

  2019-09-26 kl 08:40

 • Nu drar det ihop sig - så här följer du avtalsrörelsen

  på lönebildningen   Fakta om psykosocial arbetsmiljö i handeln 2019 Fakta om visstider i detaljhandeln 2019 Du följer väl vår sida Avtalsrörelsen

  2020-01-20 kl 16:59

 • Diskriminering & Arbetsmiljö

  avdelningen på  avd.18@handels.se  (foto går bra) Kurstillfälle:  18-20/1 2023 i Västerås. Sista anmälningsdag 13/12

  2022-06-10 kl 15:57

 • Covid-19 – det här gäller nu

  sjukdom. Läs om aktuella regler hos Försäkringskassan. A-kassan De tillfälliga regler som införts i a-kassan fortsätter gäller till och med årsskiftet 2022/2023.  Frågor och svar

  2022-02-07 kl 15:28

 • Satsning på låga löner i nya avtal för butik och lager

  riktigt bra avtal, inte minst för dem med låga löner. Det gläder mig mycket. De nya avtalen gäller från den 1 november fram till den 31 mars 2023, men ... på bordet En av de viktigaste frågorna i Handels avtalsrörelse kom att bli den om allmän visstidsanställning, ett stort problem i detaljhandeln där

  2020-11-12 kl 16:39

 • Facklig-politisk Aftonskola

  Världen – Europa. Upplägg Aftonskolan startar 8 oktober 2022 och avslutas i maj 2023. Tid och plats Utbildningen inleds med en obligatorisk lördag ... ihåg att den facklig-politiska aftonskolan är en hel kurs, med många kurstillfällen. Den startar 8 oktober 2022 och avslutas våren 2023

  2022-09-15 kl 08:02

 • Avtal klara för anställda på Coop

  för förhandlingarna. De nya avtalen gäller från den 1 november fram till den 31 mars 2023, men det sista året kan sägas upp. Avtalen ger löneökningar ... 1 januari 2022 till 23 år, - från och med den 1 januari 2023 till 22 år. Avsättningen till pension ska redovisas på de anställdas lönespecifikationer

  2020-12-04 kl 14:50

 • Fackklubbarnas höstmöten 2022

  årsmötet 2023 samt berätta vilka som sitter i valberedningen, så att de medlemmar som är intresserade av att ta på sig något uppdrag får veta vem de kan

  2022-06-15 kl 08:06

 • Högre lön och arbetsmiljösatsning i nytt frisöravtal

  löper över 29 månader från den 1 november 2020 till den 31 mars 2023. Basbeloppet för en behörig frisör som jobbar heltid höjs

  2020-11-30 kl 13:52

 • Stadgar i fulltext

  stadgarnas föreskrifter och stadgeenligt  fattade beslut samt iaktta lojalitet mot sty relser och andra som utsetts att företräda förbundet och ... bundet har inte rätt att få ut någon del av förbundets tillgångar. § 10 AVTALSRÖRELSER OCH FÖRHANDLINGAR Handläggning Moment 1 Frågor angående

  2022-05-02 kl 16:05

 • Susanna Gideonsson ny ordförande i Europas handelsfack

  i Europa. Hon är ordförande fram till år 2023. UNI Europa Handel arbetar med handelsanställdas rättigheter inom EU. Digitalisering och

  2019-10-16 kl 13:14

 • Låglönesatsning viktig del i nytt avtal för butiksanställda

  23 år, - från och med den 1 januari 2023 till 22 år. Avsättningen ska redovisas på lönespecifikationerna. Parterna ska inrätta en arbetsgrupp

  2020-11-13 kl 10:33

 • Kollektivavtalet

  en avtalsrörelse går till. Du som deltagare får verktyg för avtalsbevakning och kunskap om lokala avtal. Kursen behandlar även Handels organisation och hur du som

  2022-03-14 kl 13:59

 • Kollektivavtalet

  motsvarande. Innehåll  Kursen ger grundläggande kunskap i det egna kollektivavtalet och hur en avtalsrörelse går till.  Deltagarna får verktyg

  2022-08-22 kl 16:27

 • Kollektivavtalet

  Kollektivavtalet ger grundläggande kunskap i det egna kollektivavtalet och hur en avtalsrörelse går till.  Deltagarna får verktyg för

  2022-02-16 kl 11:15

 • Kollektivavtalet

  Förkunskaper till denna kurs är "Förhandling". Kursen ger grundläggande kunskap i det egna kollektivavtalet och hur en avtalsrörelse går till

  2021-04-26 kl 14:35

 • Handels Stadgar Gällande från 2022-01-14

  § 3 Förbundets säte § 4 inträde § 5 Medlemsavgifter § 6 Överflyttning § 7 Medlemsförpliktelser § 8 Utträde § 9 Uteslutning § 10 Avtalsrörelser och

  2022-05-02 kl 12:50

 • Vald på jobbet 3 dagar

  :​ Förstå sin roll som förtroendevald​ Veta hur en avtalsrörelse går till​ Förstå den svenska modellen​ Förstå den solidariska lönepolitiken​ Känna

  2021-08-19 kl 14:34

 • Alla nya kollektivavtal klara

  Nu har avtalsrörelsen 2020 gått i mål. Sammanlagt har mer än 25 nya kollektivavtal förhandlats fram mellan Handels och en rad olika ... ombudsmännen till avtalsdelegationerna. Det har verkligen varit hela Handels avtalsrörelse och en stark demokratisk process, fortsätter Linda

  2021-02-26 kl 09:13

 • 8 mars med fokus på arbetet mot sexuella trakasserier

  och arbetsgivare i handeln i avtalsrörelsen beslutade att ha gemensamt fokus på frågan. Idag, den 8 mars, summerar Handels ordförande Linda ... är ett allvarligt arbetsmiljöproblem. I avtalsrörelsen förra året beslutade därför Handels och den största arbetsgivarmotparten Svensk Handel, att

  2021-03-08 kl 08:03

 • Kollektivavtalet

  och vilka frågor som vi som förbund driver i avtalsrörelserna. Kurslängd 3 dagar  Du söker ledigt enligt Förtroendemannalagen. Förlorad

  2022-06-10 kl 15:57

 • Kollektivavtalet

  Kollektivavtalet ger grundläggande kunskap i det egna kollektivavtalet och hur en avtalsrörelse går till.  Deltagarna får verktyg för

  2021-07-21 kl 16:19

 • Kollektivavtalet

  Kollektivavtalet ger grundläggande kunskap i det egna kollektivavtalet och hur en avtalsrörelse går till.  Deltagarna får verktyg för

  2020-12-28 kl 12:57

 • Kollektivavtalet

  upp hur du som förtroendevald kan påverka Handels och vilka frågor som vi som förbund driver i avtalsrörelserna. Kontakta din avdelning för att anmäla dig till kursen Gå tillbaka till kurser för förtroendevalda

  2021-05-18 kl 13:58