Sannas synpunkt september 2016

Susanna Gideonssons krönika i Handelsnytt.

Samtidigt som hösten drar in över landet har det blivit dags för oss på Handels att börja förbereda oss för nästa års stora händelse, 2017 års avtalsrörelse. Därför drar vi redan i början av oktober igång med avtalskonferenser på alla våra 19 avdelningar för att ni medlemmar ska få möjlighet att föra fram era viktigaste frågor.

Jag kan dock redan nu säga att jämställda löner och trygga jobb är frågor som vi kommer att driva hårt även i denna avtalsrörelse. Det handlar om att sätta ett andra märke i kronor för de kvinnodominerade sektorerna så att gapet mellan kvinnors och mäns löner sakta men säkert minskas. Det är också hög tid för arbetsgivarna att se till att det skapas tryggare anställningsformer för handelsanställda. Det är inte okej att många har så osäkra arbetsvillkor att de inte vet om de kommer att få ihop tillräckligt med pengar för att betala mat och hyra vid månadens slut. Vi måste få stopp på daglöneriet nu.

Från Handels sida ska vi också göra allt vi kan för att få till stånd en LO-samordning senare samma månad. Det är min bestämda övertygelse att med en samordning skulle vi ha en mycket stark förhandlingsposition gentemot arbetsgivarna. Men alla förbund måste dra sitt strå till stacken för att samordningen ska bli av.

Till sist vill jag passa på att berömma regeringen för några av de förslag de presenterat under hösten som, om de går igenom, kan vara till stor hjälp för många av våra medlemmar. Regeringens budgetförslag om att det ska vara möjligt att vara arbetslös på deltid och få ersättning från a-kassan under betydligt längre tid än i dag är en av de förslag jag tycker är extra bra. Det innebär nämligen att de som blir deltidsarbetslösa nu får lika lång tid på sig att söka nytt jobb som de som blir heltidsarbetslösa. Det är bra att regeringen på det här sättet står upp för deltidsarbetande kvinnor till skillnad från den förra regeringen vars politik främst gynnade manliga höginkomsttagare med heltidsjobb. Jag är också glad över att regeringen bestämt att en utredning ska göras om att möjliggöra CSN-lån för att ta körkort. Att kunna ta körkort har i dag blivit en klassfråga och det kan den här reformen sätta stopp för.

Med nya bra regeringsförslag och förhoppningar om en LO-samordning ser jag med tillförsikt på de kommande månaderna. Hoppas ni får en bra början på hösten och att ni hinner njuta lite av alla vackra höstfärger. Vi hörs igen i slutet av oktober.

 

Uppdaterad: 3 oktober 2016