Sannas synpunkt mars 2015

Susanna Gideonssons krönika i Handelsnytt.

Början av 2015 har hittills inneburit både besvikelser och glädjeämnen för oss i Handels. 

Om vi börjar med de tråkiga nyheterna så kan jag konstatera att vårt arbete för fler heltider tyvärr fått sig ännu en törn. Som många av er säkert känner till så har ytterligare ett stort företag inom vårt avtalsområde nu meddelat att man tänker varsla personal på sina butiker runt om i landet. Enligt företaget handlar det om att omförhandla scheman för att se till att fler jobbar på kvällar och helger. Genom omförhandlingen vill man dra ner antalet heltider för att på så sätt ge företaget en högre flexibilitet så att man själva kan bestämma när man ska ta in personal. Vi på Handels är starkt kritiska till att man på det här sättet vill göra om heltider till deltider. Det är tråkigt att ännu ett stort företag nu har valt att gå den vägen.

Det är bara att konstatera att det blivit allt för vanligt att arbetsgivare anställer färre personer på heltid än vad de egentligen har behov av för att sedan låta deltidsanställda täcka upp för de extratimmar som behövs.  Följden blir att många anställda inom handeln lever ett liv där det är svårt att planera för framtiden och där den ständiga jakten på flera timmar skapar konkurrens och osäkerhet kollegor emellan. Vi kommer att fortsätta att driva kravet om att öka antalet heltidsanställningar inom handeln och samtidigt bekämpa varje försök från arbetsgivarnas sida att motarbeta detta.

Men för att vi ska kunna driva den här och andra viktiga frågor på ett effektivt sätt krävs det att vi är många. Som ni säkert vet så ökade Handels med över 2 800 medlemmar förra året. En viktig orsak till det är vårt framgångsrika medlemsvärvningsarbete runt om i landet. Det är därför roligt att kunna konstatera att vi fortsätter att skörda framgångar när det gäller medlemsvärvningen.

En viktig del i vårt rekryteringsarbete är den medlemsvärvningsinsats som sker under vecka 6 varje år. Det är därför mycket glädjande att konstatera vi under årets vecka 6 lyckades slå nytt rekord med över 700 nya medlemmar. Det bådar gott inför fortsättningen av året. Jag vill därför passa på att tacka alla er som varit ute i butiker och på lager runt om i landet för att bidra till att få oorganiserade att bli medlemmar i facket. Utan er skulle vårt arbete vara omöjligt att genomföra.

 

Susanna Gideonsson

Uppdaterad: 26 februari 2015