Sannas synpunkt januari 2015

Susanna Gideonssons krönika i Handelsnytt.

Nu närmar sig 2016 års avtalsrörelse då vi återigen ska stå upp för våra löner och villkor.

I den kommande avtalsrörelsen är det viktigare än någonsin att förbunden inom LO håller ihop. Det är det som är den fackliga styrkan för så snart vi börjar slåss med varandra finns det bara en vinnare – arbetsgivarna. Det är inte dit vi vill.

Tongångarna från arbetsgivarsidan har återigen höjts om att de höga ingångslönerna är ett hinder för unga, utrikesfödda och lågutbildade att ta sig in på arbetsmarknaden. Min fråga är hur låga ska lönerna vara för att arbetsgivarna och borgerliga politiker ska vara nöjda? Tror någon att arbetsgivarna anställer fler för att lönerna blir lägre? Vem vinner och vem förlorar?

De stora förlorarna är de som redan har låga inkomster, som har otrygga anställningar och som redan idag har det svårt att få det att gå ihop i slutet av månaden och som inte kan planera sin framtid. Därför kommer vi heller aldrig att gå med på något sådant.

Vi vill förändra orättvisan på svensk arbetsmarknad, där kvinnodominerade yrken betalas sämre än yrken dominerade av män. Men vi måste hitta ett sätt att åtgärda denna orättvisa som inte orsakar splittring.

Genom samordnade förbundsförhandlingar inom LO tar vi ansvar för en långsiktig och stabil lönebildning. Då minskar risken för krav som på kort sikt är bra för enskilda grupper, men som i ett längre perspektiv skadar vår samhällsekonomi.

Vi vill värna den svenska modellen där fack och arbetsgivare tar gemensamt ansvar för branschers utveckling. Handeln är en bransch med hög förändringstakt. Ny teknik förändrar kunders köpbeteenden och behov, vilket också förändrar förutsättningarna för dem som arbetar i handeln. Den här avtalsrörelsen måste vi därför lyfta blicken och se framåt. Hur kan vi skapa bra avtal som håller för en bransch i ständig utveckling, hur kan vi göra våra yrken attraktiva och ge anställda möjlighet att utvecklas och göra karriär om de så önskar.

Det handlar självklart om trygga anställningar och bra villkor, men också om att höja yrkenas status. Det är en vanföreställning att tro att vem som helst kan arbeta inom handeln. Det krävs kunnande, erfarenhet, social kompetens och sakkunskap. Tjänstesektorn är inget B-lag. Tvärtom tjänstesektorn är en bransch i utveckling där det krävs kunskap, kompetens och ett långsiktigt perspektiv.

För att locka och behålla personal måste arbetsgivare erbjuda bra villkor. Det duger inte med deltidsanställningar och tillfälliga kontrakt. Det tjänar ingen på – varken arbetsgivare eller anställda.

Susanna Gideonsson

Uppdaterad: 5 december 2014