Sannas synpunkt april 2015

Susanna Gideonssons krönika i Handelsnytt.

Det har nu gått sju år sedan den förra regeringen införde sänkningen av arbetsgivaravgifterna för unga. Trots denna massiva subvention, som förra året kostade skattebetalarna 18 miljarder, har jobben uteblivit. I mars bekräftades den här bilden ytterligare då vi på Handels släppte rapporten ”Sju förlorade år: de sänkta arbetsgivavgifterna för unga i handeln”. Som titeln antyder så har man i sju år ägnat sig åt att subventionera en bransch där jobben inte blivit fler utan till och med minskat sedan sänkningen infördes.

Jag har sagt det förr och säger det gärna igen. Arbetsgivarna anställer inte för att det är billigt och inte för att vara snälla. De anställer för att de har behov av arbetskraft. Vi tror och hoppas att den nya S-ledda regeringen ska se till att höja statusen på de yrkesförberedande gymnasieprogrammen och på så sätt ge ungdomar den höjda kompetens som branschen kräver. Det är med kompetens och branscherfarenhet som vi kan öka andelen unga inom handeln, inte genom skattesubventioner som bara leder till att företagens vinster blir ännu större. Vi välkomnar därför ett borttagande av ungdomsrabatten så att regeringen kan satsa pengar på åtgärder som kan ge verkliga jobb.

Jag vill också passa på att uppmärksamma att Handels tillsammans med de 13 andra LO-förbunden kommit överens om gemensamma mål fram till 2028. Det handlar bland annat om hur vi gemensamt ska bidra till full sysselsättning och fortsatta reallöneökningar för våra medlemmar samt hur vi ska se till att de kvinnodominerade yrkena hänger med i löneutvecklingen. Beslutet att heltid ska vara norm för arbetare senast 2028 är också viktigt för ett förbund som Handels, med många deltidsarbetande kvinnor i medlemskåren.

Överenskommelsen innebär även att vi på Handels nu har hela LO bakom oss i vårt arbete med att bekämpa de otrygga anställningarna. Det är glädjande att alla förbund kräver att visstidsanställningarna begränsas och att den värsta formen, allmän visstid avskaffas. Beslutet att begränsa in – och uthyrningen av arbetskraft är också viktigt för att skapa tryggare arbetsplatser. Med 1,5 miljoner LO-medlemmar i ryggen blir det allt svårare för såväl politiker som arbetsgivare att blunda för våra krav. Det lovar gott för framtiden.

 Susanna Gideonsson

Uppdaterad: 25 mars 2015