Sannas synpunkt oktober 2016

Susanna Gideonssons krönika i Handelsnytt.

Stress vanligare än förkylning

Under de första veckorna i oktober har fler än tusen förtroendevalda träffats runt om i landet för att diskutera vilka frågor som är viktigast i 2017 års avtalsrörelse. Engagemanget har varit stort, frågorna många och debatten intensiv.
Det återstår flera månader fram till avtalsrörelsen, men vi är redo att sätta oss vid förhandlingsborden trots att vi inte slutgiltigt har fastslagit våra konkreta krav. Vi är redo därför att vi vet vad som krävs – anständiga löner och vettiga arbetsvillkor. Det krävs en förändring på arbetsmarknaden och nu finns det svart på vitt. Otrygga anställningar, deltidslöner och ständigt underbemannade arbetsplatser återspeglas i sjukskrivningstalen.

I Handels rykande färska rapport "Hur mår handeln?", konstateras att sedan 2010 har antalet sjukskrivningar stadigt ökat i Sverige, och i synnerhet i vår bransch. Numera är stress den vanligaste orsaken till sjukskrivning inom detaljhandeln. En bransch där många kvinnor arbetar deltid och där underbemanning tillhör vardagen.
"Rapporten visar på betydande skillnader i den psykosociala arbetsmiljön mellan kvinnor och män. Kvinnor är sjukskrivna i mer än dubbla utsträckningen och upplever även sin arbetsmiljö som betydligt sämre än sina manliga kollegor. Det kan bland annat förklaras genom att kvinnors och mäns arbetsinnehåll skiljer sig åt, och att kvinnor oftare hamnar i positioner med lägre inflytande och mer monotona arbetsuppgifter" ur rapporten Hur mår handeln.

Vi kan helt enkelt inte acceptera allt högre stressnivåer och sämre psykosocial hälsa. Vi är beredda att ta ansvar för att hålla uppe och öka Sveriges konkurrenskraft. Men det får inte ske till priset av våra medlemmars utveckling, trygghet och hälsa.
Det är oacceptabelt att handelns kvinnor ska få betala priset för det precisionsbemannade flexibla arbetslivet. Det priset är högt. Allt för högt.
Nu siktar Handels mot nya bättre avtal 2017. Vi har kommit överens med de övriga LO-förbunden om att gå in i avtalsrörelsen tillsammans. Det är bra. Det gör oss starkare.

Efter all den kampvilja jag har mött på våra avtalskonferenser är jag övertygad om att vi kommer att lyckas. 

Uppdaterad: 28 oktober 2016