Sannas synpunkt november 2016

Susanna Gideonssons krönika i Handelsnytt.

När orden tappar sitt värde

Det finns ord som har ett särskilt värde och som betyder mer än andra. Ord som vi gärna använder igen och igen därför att de beskriver en känsla, en värdering eller vilja. Solidaritet, jämställdhet och frihet har en särskild innebörd för många av oss. De signalerar mer än bara de enskilda orden – en vilja till något bättre som vi tillsammans kan åstadkomma.  Det är ord som vi upprepar ofta och med stolthet. Aldrig att de känns innehållslösa eller tomma.

Ibland bryts meningar sönder och får en ny betydelse där ordets värde har gått förlorad. Lite avtrubbade tänker vi inte riktigt på vad det egentligen är som sägs. Vi har sett det allt för ofta under senare tid. Orden devalveras och slätas ut. Men en spade är ändå alltid en spade.

”Vi kräver frysta ingångslöner för handeln” har under senare tid upprepats likt ett mantra av handelsarbetsgivarna Svensk Handel. Kanske tänker man att om ”Frysta ingångslöner” används tillräckligt ofta tappar de sitt egentliga värde och blir enbart till ett avtalskrav.

Det har blivit kallt

Men ”Frysta ingångslöner” kan aldrig bli något annat än just det orden säger – kallt, fruset och stelt. När vi inom Handels inom kort går in i 2017 års avtalsrörelse värderar vi inte enbart ordens betydelse, utan även dess innehåll. För oss är frusna ingångslöner inte bara kallt och okänsligt, det är framför allt helt fel signaler att sända och galen väg att slå in på.

Precis som att den ”flexibla arbetstiden” inte är något annat än en påtvingad deltid som ger konsekvenser långt fram i livet och skapar morgondagens fattiga pensionärer.

Avtalsrörelsen för Handels medlemmar handlar om heltid som norm, goda arbetsförhållanden och rimliga lönenivåer. Det är inte bara ord staplade på varandra. Det handlar om värderingar och viljan till ett bättre samhälle för alla.

Vi menar vad vi säger. Så slarva inte med orden!

 

 

Uppdaterad: 2 december 2016