Sannas synpunkt mars 2016

Susanna Gideonssons krönika i Handelsnytt.

Det har varit långa förberedelser men nu är avtalsförhandlingarna igång. För vår del handlar det om att begränsa otrygga anställningar, skapa en bättre arbetsmiljö och ge ett ökat inflytande över arbetstiden för alla er anställda. Men den svåraste frågan i förhandlingarna handlar om löner och då framför allt lägstalönerna.

Vi har under den senaste tiden hört en allt mer aggressiv retorik från såväl arbetsgivarsidan som de borgerliga partierna om sänkta eller frysta löner som ett sätt att få in nyanlända i arbete. Att arbetsgivarna vill frysa eller sänka lägstalönerna är inget nytt. Men skälen till varför man vill göra det förändras ständigt. Senast frågan var uppe på bordet handlade det om att få ner ungdomsarbetslösheten. Den här gången handlar det om de nyanlända.

Men arbetsgivarna anställer inte för att det är billigt eller för att vara snälla. De anställer för att de har behov av arbetskraft. En frysning eller sänkning av lönen skulle dessutom innebära att löneläget i hela branschen snabbt skulle sänkas. Det skulle vara ett dråpslag för alla deltidsarbetande som långt ifrån kommer upp i en heltidslön. Att de borgerliga partierna nu också vill låta politiken lägga sig i lönebildningen är extra allvarligt. Borgarnas krav på lönesänkning är förnedrande och dessutom ett påhopp på den svenska modellen och den fria förhandlingsrätten.

Samtidigt som Svensk Handel kräver frysta lägstalöner har vi med vår nya rapport "De verkliga vinsterna i handeln – Vinstläge och vinstutveckling i handeln 2000-2015" kunnat visa att vinstläget i handeln är mycket gott. 2000-2013 ökade vinsten i detaljhandeln från 11 till 39 miljarder. Medan vinsten ökat med 264 procent, så har de samlade personalkostnaderna ökat med 76 procent. Vår rapport visar att det fortsatt att gå bra för handeln även efter 2013. Visst finns det handelsföretag som går sämre. Men på det stora hela är handeln en välmående bransch.

Slutsatsen är att arbetsgivarna inom handeln har råd att höja lönerna. Vårt krav på en höjning av lönerna med 750 kronor i månaden är fullt rimligt utifrån vad handeln kan bära. Så låt inte arbetsgivarnas retorik lura er. Även ni har rätt att ta del av arbetsgivarnas vinster. Utan er skulle alla butiker, lager och frislörsalonger vara omöjliga att driva.

Uppdaterad: 7 mars 2016