Sannas synpunkt maj 2015

Susanna Gideonssons krönika i Handelsnytt.

Lagom till påskhelgen kom ett glädjande besked för oss på Handels. Den holländska skönhetsvårdskedjan Rituals Cosmetics med cirka 30 butiker runt om i landet, bestämde sig till slut för att skriva på ett kollektivavtal med oss. Efter nästan ett års förhandlingar känns det skönt att vi till slut lyckades få till ett avtal förhandlingsvägen, utan att behöva gå ut i strejk.

Rituals Cosmetics är ett företag som på sin hemsida skriver om att man vill bidra till positiva förändringar i samhället genom socialt engagemang. Vi på Handels är glada över att företaget nu tar sitt sociala ansvar och tecknar kollektivavtal för sina anställda. Ett beslut som innebär att personalen nu kommer ha rätt till övertidsersättning, garanterade löneökningar och ett förmånligt försäkringspaket.

Kollektivavtalet är inte bara viktigt för att det ger de anställda bra villkor. Det har också ett större syfte. Kollektivavtalet är ett grundfundament, inte bara för den fackliga rörelsen utan för hela den svenska modellen. Den svenska modellen bygger ju på att facket och arbetsgivarna tillsammans sätter spelreglerna på arbetsmarknaden just genom kollektivavtal. På så sätt kan arbetsmarknadens parter själva besluta om sådant som minimilöner, ob-tillägg och löneökningar utan att politikerna behöver lagstifta om det. Därför ser vi inom fackföreningsrörelsen allvarligt på när den modellen på ett eller annat sätt är hotad. Om företag inte vill skriva på kollektivavtal blir det inte bara ett problem för de anställda som får sämre villkor. Det hotar också i grunden den svenska modellen.

Men för att den svenska kollektivavtalsmodellen ska fortsätta fungera krävs det att vi är många som är med i facket. Ju fler medlemmar vi är desto lättare är det att lägga tyngd bakom våra krav. Det är därför oerhört roligt att konstatera att vi fortsätter att växa som fackförbund. Nya siffror visar att Handels under första kvartalet 2015 ökade med hela 2.744 medlemmar, exklusive pensionärer. Bara genom att vara många kan vi på allvar fortsätta att var en motvikt mot arbetsgivarnas intressen. Det är tillsammans vi kan göra skillnad.

Uppdaterad: 5 maj 2015