Sannas synpunkt juli 2016

Susanna Gideonssons krönika i Handelsnytt.

Det var många beslut som gick Handels väg på LO-kongressen som avslutades i mitten av juni. Inte minst är det glädjande att kongressen gick på Handels linje och röstade för att allmän visstid ska tas bort ur LAS. En seger för vårt arbete med att skapa tryggare jobb för våra medlemmar.

Men helst hade vi sett att beslutet inte hade behövt fattas. Vi har länge önskat att det här ska vara det högsta kravet i LO-samordningen. Men eftersom det inte skett så var det bra att kongressen satte ner foten och beslutade att vi inom LO måste jobba för att försöka ändra lagstiftningen. Vi tycker alltid att det är bättre med avtal. Och vi gillar egentligen inte politisk inblandning. Men när allmän visstid infördes så innebar det att de bestämmelser vi redan hade i avtalen kring visstid blev ogiltiga. Samtidigt försvann möjligheten att förhandla. Därför måste lagstiftarna ta sitt ansvar. Genom att utforma LAS så att alla tidsbegränsade anställningar, möjligen med undantag för vikariat och säsongsanställning, kräver kollektivavtal får parterna ansvar att avtala om hur tidsbegränsade anställningar kan tillämpas. Då kan vi åter förhandla som jämnbördiga parter och få igenom detta i kollektivavtalen. Något som i längden skulle skapa tryggare arbetsvillkor för våra medlemmar.

Jag vill också passa på att uppmärksamma er på det antifackliga arbete som IKEA i USA i skrivande stund ägnar sig åt i en butik i Stoughton utanför Boston. De anställdas försök att organisera sig fackligt har motarbetas av företaget på flera sätt. Ett beteende som inte hör hemma i ett företag som IKEA. Det är därför bra att LO-kongressen i ett gemensamt uttalande valt att fördöma IKEA:s agerande i Stoughton. Jag kan bara hoppas att kritiken ska göra att IKEA i USA inser att man gjort fel och slutar motarbeta facket.

Tills sist vill jag önska er en riktigt trevlig sommar. Vi hörs igen i augusti.

Uppdaterad: 11 juli 2016