Sannas synpunkt juli 2015

Susanna Gideonssons krönika i Handelsnytt.

Vi på Handels har under flera år arbetat hårt för att få bort anställningsformen allmän visstid ur LAS. Det är därför oerhört glädjande för oss att Socialdemokraterna nu har ställt sig bakom den linjen.  Beslutet på Socialdemokraternas kongress i slutet av maj om att det ska finnas objektiva skäl för tidsbegränsade anställningar, innebär i praktiken ett avskaffande av anställningsformen allmän visstid. Det är stor seger för Handels och ett bevis på att vårt arbete för att avskaffa anställningsformen har varit mödan värt.

Efter att den borgerliga regeringen införde allmän visstid 2007 har de mest otrygga formerna av tidsbegränsade anställningar, som behovs – och timanställningar, ökat. Det har blivit möjligt eftersom allmän visstid innebär att arbetsgivaren inte behöver ange några skäl till varför man vill anställa någon på visstid. Om Socialdemokraterna skulle få igenom kongressbeslutet i riksdagen skulle detta inte längre kunna vara möjligt.

Att Sveriges största parti nu tar det här beslutet sänder tydliga signaler till de andra riksdagspartierna att frågan om osäkra anställningar behöver prioriteras. Socialdemokraternas beslut är ett första steg mot en tryggare arbetsmarknad för Handels medlemmar.

Ett annat glädjande besked på kongressen var beslutet om föräldraförsäkringen. Beslutet innebär att partiet ska verka för ett mer jämställt uttag av föräldradagarna, vilket på sikt ska leda till införandet av en tudelad föräldraförsäkring. Handels har länge varit för en tudelad föräldraförsäkring och vi är glada att Socialdemokraterna nu delar den uppfattningen. En föräldraförsäkring där båda föräldrarna är hemma lika mycket med barnen är ett viktigt steg mot ett mer jämställt samhälle och inte minst ett mer jämställt arbetsliv.

Till sist vill jag höja ett varningens finger för att det kan bli en mycket tuff avtalsrörelse nästa år. Svensk Handel har redan gått ut och sagt att det inte finns utrymme för löneökningar, vilket vi förstås inte kan acceptera. Detta faktum gör det än viktigare att varenda av oss inom Handels nu måste ha fokus på att rekrytera och organisera, för att verkligen vara starka när det brakar lös efter årsskiftet. Handels devis är ju som bekant ”Stark tillsammans”. Låt oss visa att vi lever upp till det i avtalsrörelsen.

Uppdaterad: 3 juli 2015