Sannas synpunkt januari 2016

Susanna Gideonssons krönika i Handelsnytt.

Med mindre än två månader kvar tills vi kommer att presentera våra krav för arbetsgivarna är förstås avtalsrörelsen ett ämne som upptar mycket av mina tankar just nu. Den senaste tidens rapportering i media har präglats av beskedet om att det inte blir någon LO-samordning. Från Handels har vi varit tydliga med att vi gärna hade sett att LO-förbunden gått fram tillsammans men att den spruckna samordningen kan ge oss nya möjligheter att förhandla utifrån de frågor som vi tycker är viktigast att driva. Att skapa fortsatta löneökningar kommer förstås vara viktigt för oss. Men en avtalsrörelse handlar inte bara om löner och pengar. Allt fler handelsanställda upplever i dag en otrygg tillvaro där man hela tiden måste jaga timmar för att överleva. Att skapa tryggare jobb för våra medlemmar kommer därför också att vara en viktig fråga för oss att driva.

Men för att nå framgång i förhandlingarna behöver vi vara många. Därför har det under hösten pågått ett mycket framgångsrikt arbete för att öka den fackliga närvaron ute på arbetsplatserna. En utökad arbetsplatsorganisation tillsammans med ett fortsatt ökande medlemsantal gör att vi kan se med tillförsikt på framtiden och den kommande avtalsrörelsen.

2016 kommer bli ett händelserikt år för oss på Handels ur flera aspekter. Förutom avtalsrörelse har vi också kongress. Det är då du som medlem har möjlighet att vara med och bestämma vilka frågor vi ska driva och vilka visioner Handels ska ha för framtiden. Just nu pågår valet av de ombud som ska föra alla medlemmars talan på kongressen i april. Av 518 kandidater ska 250 ombud utses. För att skapa en så bra representation som möjligt är det viktigt att så många som möjligt röstar. Så om du inte redan gjort det, gå in på vår valsajt och rösta på din favoritkandidat. Glöm inte att du är stark tillsammans med andra. Ju fler vi är desto mer förändringar kan vi åstadkomma.

Till sist vill jag passa på att skriva några rader om två händelser som präglat både Sverige och vår omvärld den senaste tiden. Det ena är de flyktingar vi ser komma till vårt land som söker skydd undan krig och förtryck. Det andra är de hemska terrorattentaten i Paris som jag tror berört de flesta av oss. I tider som denna är det viktigt att de mörka krafterna inte får ta över. Vi måste låta demokratin, friheten och kärleken vinna.

Uppdaterad: 4 december 2015