Sannas synpunkt augusti 2016

Susanna Gideonssons krönika i Handelsnytt.

Hoppas ni haft en skön sommar och att både ni som jobbat och ni som varit lediga har kunnat njuta av sommarvädret. För oss på Handels innebär hösten att vi precis som i fjol vid den här tiden går in i en period med förberedelser inför en stundande avtalsrörelse. Redan till våren löper de första kollektivavtalen ut så det har blivit hög tid att tillsammans med er medlemmar ute i landet bestämma vilka frågor vi ska driva inför avtalsförhandlingarna nästa år.

Samtidigt som vi börjar förbereda oss för en ny avtalsrörelse har frågan om konflikträtten och eventuella begränsningar av den åter blivit aktuell. Diskussionen är inte ny men när företrädare för flera allianspartier nyligen gick ut och krävde detta så aktualiserades frågan på nytt. Liberalerna går så långt så man säger sig vara villig att lagstifta om det man kallar för "proportionalitet" på arbetsmarknaden. Även Centern är inne på samma linje även om partiet är tveksamma till om det bör lagstiftas. Tidigare har också Svenskt Näringsliv varit ute och propagerat för att rätten att strejka bör begränsas. Det handlar bland annat om att begränsa de så kallade sympatiåtgärderna, som innebär att fackförbund kan gå ut strejk i sympati med ett annat förbund.

Detta är en farlig utveckling som skulle kunna hota hela den svenska modellen. Svensk arbetsmarknad bygger på förhandlingar mellan arbetsgivare och arbetstagare där strejk är den sista utvägen om fack och arbetsgivare inte lyckas komma överens. Detta är kanske extra viktigt för mindre starka grupper som är beroende av att kunna ta till strejkvapnet om en överenskommelse inte kan nås med arbetsgivaren. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att det här är en absolut sista utväg. Att gå ut i strejk är verkligen inget man gör lättvindigt. Det finns många tröghetsregler som till exempel att vi måste varsla sju dagar i förväg innan vi kan gå ut i konflikt.

Men om möjligheten att gå ut i strejk skulle begränsas riskerar maktbalansen på arbetsmarknaden att förskjutas rejält. För vad händer om arbetstagarna inte skulle ha samma möjlighet att gå ut i konflikt när man inte lyckas komma överens om ett nytt avtal. Risken är uppenbar att arbetsgivarna får allt mer att säga till om på bekostnad av arbetstagarna. En sådan utveckling vill vi inte ha. Därför är det jätteviktigt att vi står upp för konflikträtten när vi nu ger oss in i en ny avtalsrörelse.

Uppdaterad: 31 augusti 2016