Sannas synpunkt april 2016

Susanna Gideonssons krönika i Handelsnytt.

Kamrater! I skrivande stund befinner vi oss mitt i slutförhandlingarna kring nya kollektivavtal för privata butiker och lager. Det har varit intensiva förhandlingar med många svåra frågor som rör alltifrån trygga jobb till lägstalöner. När ni läser detta vet ni lite mer hur det har gått men just nu precis efter påsk så känns allt fortfarande ovisst. Alla kort ligger fortfarande på bordet. Vad jag kan lova är dock att vi kommer att göra vårt yttersta för att skapa så bra avtal som möjligt.

Samtidigt som avtalsrörelsen befinner sig i slutskedet pågår de sista förberedelserna inför Handels kongress som hålls 23 -27 april på Älvsjömässan utanför Stockholm. Kongressen är Handels högsta beslutande organ och ett tillfälle för alla medlemmar att påverka inriktningen för förbundet de kommande fem åren . Alla ni som varit med och påverkat genom att välja kongressombud eller arbetat fram motioner har alla bidragit till slutresultatet även om ni själva inte kommer att vara på plats på kongressen. Det känns viktigt och visar att Handels är en demokratisk organisation vars beslut i grunden bygger på medlemmarnas vilja. Du som medlem är stark tillsammans med andra. Men att lägga fram riktlinjer för fem år framåt är alltid svårt. Som alla aktörer i samhället påverkas förstås också Handels av det som händer både ute i världen och här på hemmaplan. Därför är det extra viktigt att lyfta blicken och inte fastna i detaljfrågor när färdriktningen för Handels arbete fram till 2021 ska tas fram.

Till sist vill jag passa på att skriva några rader om terrorismen som nu kommer allt närmare oss i Sverige. Terrordådet i Bryssel i mars är en påminnelse om att europeiska länder inte är skyddade från terrorismen som länge lagt en stor skugga över många länder i Mellanöstern. Vi får inte glömma bort att många av de nyanlända som flytt till vårt land den senaste tiden kommer från konfliktsituationer där terror och krig fruktansvärt nog har blivit en del av vardagen. Vi måste med alla medel se till att få ett slut på detta våld och inte låta de mörka krafterna segra.

Uppdaterad: 8 april 2016