Bli medlem
Handelsanställdas förbund > Press > Debattartiklar > Vi tvekar inte att stänga farliga butiker

Vi tvekar inte att stänga farliga butiker

Trängseln i butikerna är både ett folkhälsohot och ett arbetsmiljöhot. Kommunernas miljökontor rapporterar nu att trängseln i butiker gör att personal och kunder utsätts för risker.

Men kommunerna saknar verktygen för att stänga butiker som beräknas utgöra en risk. Miljökontoren kan stänga restauranger och serveringar, men inte butiker.

Vi kan bekräfta denna bild. I en enkät till våra förtroendevalda och skyddsombud får vi vittnesmål om bristfälliga åtgärder och stor oro. Endast omkring 40 procent är nöjda med de åtgärder arbetsgivaren gjort för att skydda anställda.

Redan första april presenterade Folkhälsomyndigheten riktlinjer för butikers ansvar att minska smittspridning. Utifrån dessa presenterade arbetsgivarorganisationen Svensk Handel rekommenderade åtgärder. Rekommendationerna innehåller bland annat utökade städrutiner, handdesinfektion till kunder och personal, information och markeringar om att hålla avstånd samt åtgärder för att begränsa trängseln i butikerna. Vår enkät visar att i allt för många butiker är åtgärderna otillräckliga.

En stor oro är trängseln. När butikerna fylls på finns det ingenstans för anställda att ta vägen. De måste plocka varor i trånga gångar och de måste ha kundkontakt. När butikerna är fulla utsätts inte bara kunder utan främst personal för stora risker.

Vi har sett att butiker nära danska gränsen fått stora anstormningar av danska kunder, vi ser att trädgårdshandel och bygghandel får kraftigt ökad kundtillströmning när folk i isolering vill fixa hemma.

Vi är mycket oroliga vad som kommer ske när norska gränsen öppnas och godissugna norrmän åter invaderar butikerna i gränshandeln.

Vi har några enkla uppmaningar till alla butiker:

 Inkludera personalen i analys av situationen och åtgärder för att komma till rätta med den. Det är de som kan verksamheten bäst och de som möter problemen.

 Följ riktlinjerna från Svensk Handel och Folkhälsomyndigheten.

Handels kommer inte att sätta handelsanställda i risk. Blir det inte ordning i butikerna tvekar vi inte att ta till de åtgärder som arbetsmiljölagen ger oss. Den är tydlig. Ansvaret för arbetsmiljön har arbetsgivaren. Våra skyddsombud sätter arbetsmiljön främst och vi kommer att ta de åtgärder som krävs för att företagen ska ta sitt lagstadgade ansvar.

Fokus har varit på arbetsmiljön inom vård och omsorg där personal möts av smittan direkt. Där har Kommunal stängt farliga arbetsplatser. Men farliga arbetsplatser finns även inom handeln. Liksom i vården är de inte bara farliga för anställda, de utgör en fara för alla som besöker verksamheten. Det vill säga vi alla.

Kommunerna saknar verktyg för att stänga farliga handelsverksamheter. Det vore önskvärt att lagstiftningen ändras så att kommunerna får bättre möjlighet att stoppa verksamheten även i butiker.

Men till dess har vi verktyg redan nu. Facket kan lägga skyddsombudstopp och anmäla butiker till Arbetsmiljöverket. Butikerna får då stänga. Vi har under coronakrisen gjort det vid några tillfällen då arbetsgivaren inte tagit åtgärder. Vi tvekar inte att stänga fler butiker om de inte tar sitt ansvar för att minska smittspridning bland personal och kunder.

Susanna Gideonsson, ordförande Handelsanställdas förbund

Publicerad i Expressen 6 maj.

Uppdaterad: 6 maj 2020