”Starkt stöd för S-ledd regering bland fackliga”

”Att bara vara fackligt aktiv räcker inte, mycket av det som påverkar Handels medlemmar avgörs i olika parlament. En politisk analys visar också snabbt att de borgerliga partiernas förslag innebär stora försämringar för våra medlemmar”, skriver Susanna Gideonsson.

En återkommande debatt är den om de fackliga organisationernas politiska arbete. Inför valet i år agerade Handels för en socialdemokratisk regering.

Egentligen är det ganska enkelt. Det var fackliga aktivister som bildade Socialdemokraterna för att fackligt arbete inte räckte för att förbättra samhället. Samma läge gäller idag.

Att bara vara fackligt aktiv räcker inte, mycket av det som påverkar Handels medlemmar avgörs i olika parlament. En politisk analys visar också snabbt att de borgerliga partiernas förslag innebär stora försämringar för våra medlemmar.

Det är därför glädjande att kunna visa att denna hållning har ett stort stöd bland Handels medlemmar.

Medlemsundersökningen vi nu presenterar, genomförd av undersökningsföretaget Novus, visar att 64 procent av Handels medlemmar röstade på Socialdemokraterna, Vänsterpartiet eller Miljöpartiet.

Våra medlemmar ser vilka partier som vill rätta till orättvisor på arbetsmarknaden och i samhället. S är överlägset störst med sina 46,8 procent. Allianspartierna samlar tillsammans bara cirka 20 procent.

Vi kan också bekräfta det som flera andra aktörer har lyft, nämligen att arbetslivsfrågor är av stort intresse för väljarna. För medlemmarna är bara sjukvårdsfrågan viktigare för partivalet. Även arbetslöshet är en viktig fråga.

När vi bryter ner frågorna ser vi att de sakfrågor Handels prioriterade har påverkat partivalet. Det handlar framför allt om att stoppa allmän visstid och att tandvården borde in i högkostnadsskyddet för sjukvården.

Frågor som påverkar vardagen men som tyvärr hamnade i skymundan i valrörelsen, liksom många andra arbetsmarknads- och välfärdsfrågor.

Att frågorna är viktiga men samtidigt i medieskugga visar samtidigt att de fackliga organisationernas mobiliserande valarbete är viktigt för demokratin i Sverige. Många väljare känner inte till hur olika partiers förslag skulle påverka vardagen.

De politiska diskussionerna på arbetsplatsen är avgörande för demokratins livaktighet.

Undersökningen bidrar även till att slå hål på myten om Sverigedemokraterna som ett parti för arbetare.

De 13,5 procent som svarade att de röstat på SD var fler än 2014 men färre än i väljarkåren i stort. Det råder heller ingen tvekan om vad SD står för. De placeras längst till höger av Handels medlemmar. Det stämmer överens med deras politiska förslag om bland annat uppluckrat anställningsskydd och försvagad aborträtt.

Väljarrörelserna till SD var vidare större från M och C än från S.

Vi har nu sedan valnatten följt diskussionerna om regeringsbildning och kan konstatera att en socialdemokratiskt ledd regering har starkt stöd bland anställda i handeln. Det är nu också dags att diskutera sakpolitiken.

Vad kan Sveriges arbetare vänta sig av regeringsalternativen? Signalen därifrån är tydlig, värna anställningstrygghet, en stark välfärd och bra villkor på arbetsmarknaden.

Susanna Gideonsson, ordförande Handelsanställdas förbund

Källa: https://www.svt.se/opinion/starkt-stod-for-s-ledd-regering-bland-fackliga

Uppdaterad: 5 november 2018